Database of Poor Law records for West Sussex

DateReferenceNameParishType
24 Apr 1791Par/86/32/1/76 John SHERWIN FittleworthSettlement certificate
29 Jul 1760Par/153/32/1/50 John SHERWIN PulboroughSettlement certificate
29 Jul 1760Par/153/32/1/50 Mary SHERWINPulboroughSettlement certificate
14 Apr 1766Par/210/32/1/2/40 John SHERWIN Wisborough GreenSettlement certificate
14 Apr 1766Par/210/32/1/2/40 Ann SHERWINWisborough GreenSettlement certificate
14 Apr 1766Par/210/32/1/2/40 Mary SHERWINWisborough GreenSettlement certificate